Stichting Maritime Equipment (SME)

De Stichting Maritime Equipment is in 1990 opgericht door 7 specialisten in de maritieme wereld die een bredere samenwerking nastreefden. Inmiddels bestaat de SME uit 11 deelnemers, allen toeleveranciers op het gebied van binnenvaart, visserij, kust/zeevaart, off-shore en mega jachten. Zij zijn ieder afzonderlijk actief en innoverend in een deelgebied van de maritieme sector en kunnen bogen op een gevestigde reputatie.

Maritieme samenwerking

Het doel van de SME is het bevorderen van onderlinge samenwerking, het delen van kennis en ervaringen en een gezamenlijke presentatie en informatieverstrekking door middel van de SME-nieuwsbrief en de inmiddels bekende SME-stand op beurzen. Met deze internetsite willen we de service nog verder uitbreiden. Naast nieuws en informatie over producten en/of diensten, zijn er duidelijke links naar de internetsites van de afzonderlijke SME-leden en naar andere interessante bedrijven en organisaties zodat het verkrijgen van aanvullende informatie heel eenvoudig wordt.

Terug naar HOME