A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -
N
- O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


A

AMW-Marine
www.amw.nl

Antwerpse Lloyd
www.anlloyd.be

AVV - Adviesdienst Verkeer en Vervoer
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer zorgt voor deskundige en tijdige inbreng van kennis bij de ontwikkeling en uitvoering van het rijksbeleid voor het verplaatsen van personen en goederen.
www.rws-avv.nl


B

Binnenvaartkrant
www.binnenvaartkrant.nl

Binnenvaart Nederland
www.binnenvaart.org

Binnenvaart Online
www.binnenvaartonline.nl

Binnenschifffahrt Online
www.binnenschifffahrtonline.de

Binnenschiff Duitsland
www.binnenschiff.de

Boskalis - baggeren
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van baggeren en grondverzet, maritieme infrastructuur en maritieme en terminaldiensten.

www.boskalis.nl/baggeren.html

Branchecentrum maritieme technologie
www.stichting-bmt.nl

Bureau Veritas
www.bureauveritas.com

Bureau Voorlichting Binnenvaart
Het Bureau Voorlichting Binnenvaart is een onafhankelijke organisatie die het vervoer over water wil bevorderen door middel van promotie en voorlichting.
www.inlandshipping.com


C

CBRB
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.
www.cbrb.nl

Concordia Group
www.concordiagroup.nl

CONNEKT
Connekt is een innovatienetwerk voor verkeer en vervoer.
www.connekt.nl

CROW
CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer-, vervoer en infrastructuur.
www.crow.nl


D

Det Norske Veritas
www.dnv.com

Dulon International BV
www.dulon.com

DGG
De beleidskaders voor het goederenvervoer worden in hoge mate bepaald door het directoraat-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op deze site kunt informatie opvragen over: weg, binnenvaart, zeescheepvaart, spoor, havens & terminals en buizen.
www.minvenw.nl/dgg/dgg


E

Europees Gemeenschappelijk Vervoersbeleid
europa.eu.int/comm/energy_transport/nl/lb_nl.html

Europort Maritiem
www.europortmaritime.nl

EVO
EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders. EVO zet zich in om het rendement van de leden te verbeteren door de bereikbaarheid te bevorderen en het beheer van goederenstromen doelmatiger te laten verlopen.
www.evo.nl


F


G

Germanischer Lloyd
www.germanlloyd.org

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
www.gemeentelijkhavenbedrijfamsterdam.nl

Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
www.portofrotterdam.com/NL/index.asp

GTI Seton Pijpleidingen
www.gti.nl


H

Heinen & Hopman
www.heinenhopman.nl

HISWA
www.hiswa.nl

Holland Marine Equipment
www.hme.nl

Hydrosan
www.hydrosan.nl


I

IHC Lagersmit
www.ihclagersmit.com

Incodelta
Incodelta Zuid-Nederland is een initiatief van de vier zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, met ondersteuning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
www.incodelta.nl

ITB (Belgie)
http://itb-info.be


J


K

Kampers Groep
www.kampers.nl

KVNR - Nederlandse reders
www.knvr.nl

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
www.knrm.nl

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied
www.knvts.nl

Kantoor Binnenvaart
www.kantoorbinnenvaart.org

C. Kranendonk BV
www.kranendonkbv.nl


L

Lloyd’s Register
www.lr.org

Loodswezen
www.loodswezen.nl


M

Marine Insurance International
www.marine-insurance.nl

Maritiem Research Instituut Nederland
www.marin.nl

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
www.minvenw.nl


N

Nationale subsidies
www.senter.nl

Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek
www.waterland.net/nim

Novem
www.novem.nl/default.asp?documentId=2989


O

OPVN – Wallonië
www.opvn.be

Overvliet Assurantiemakelaars
www.overvliet.nl


P

PBV – Vlaanderen
www.binnenvaart.be

Platform Stedelijke distributie
PSD is een landelijke organisatie met vertegenwoordigers vanuit overheden en bedrijfsleven met als doel: het genereren en implementeren van oplossingen om een dreigend stadsinfarct te voorkomen.
www.psd-online.nl


Q


R

Rabo Shipping
www.rabobankshipping.nl

Radio Zeeland DMP
www.radiozeeland.com

Riegman en Klaverdijk
www.riegman-klaverdijk.nl

Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl

RIZA
De afkorting RIZA staat voor Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling. Het RIZA is het onderzoeks- en adviesinstituut van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater in Nederland.
www.riza.nl

Rotterdam Maritime
www.rotterdammaritime.nl


S

Scheepvaart en Transport (vaknieuws)
www.informatie.binnenvaart.nl

Scheepsbouw startpagina
scheepsbouw.pagina.nl

Scheepvaartkrant
www.sk-octopus.com

Shortsea Shipping – NL
www.shortsea.nl

Seaports Groningen
www.groningen-seaports.com

Senter
Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Senter heeft veel subsidie-regelingen die voor de transportsector interessant zijn.
www.senter.nl/transport

SNN
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben hun bestuurlijke krachten sinds 1992 gebundeld in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). In SNN-verband ontwikkelt het Noorden gezamenlijk beleid. Kerntaak is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland
www.snnonline.nl

STC - Scheepvaart & Transport
vak- & vaaropleiding
www.stc-r.nl

Subsidieshop
Subsidieshop.nl, is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en is speciaal gericht op ondernemers. De site geeft een overkoepelend overzicht van subsidies van zowel Europese, nationale als provinciale overheden.
subsidieshop.nl


T

Telefoongids NL
www.detelefoongids.nl

TLN
Transport en Logistiek Nederland is de belangenbehartiger voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.
www.tln.nl

TNO Inro
TNO Inro verricht onderzoek naar en geeft advies over verkeer, vervoer, bedrijfsoverschrijdende logistiek, regionale economie, ruimtelijke planning en de relatie tussen omgeving en gezondheid. Het accent van het werk ligt op het innovatieve karakter van de vraagstelling, de oplossing of toepassing. TNO Inro voert opdrachten uit voor overheden, de Europese Unie en het bedrijfsleven.
www.inro.tno.nl

Transafe
www.transafe.info


U


V

Vaart! Bits, Bytes en Binnenvaart
www.vaart.nl

Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie
www.vnsi.nl

Vereniging Rijn en IJssel
www.rijnenijssel.nl

Vidicon Marketing Communication
www.vidicon.nl

VITB - Tankvaartbevrachters
www.vitb.org

VTenL - Transport & Logistie
vak-& vaaropleiding
www.vtenl.nl


W

Waterland
www.waterland.net

Weekblad Schuttevaer
www.schuttevaer.nl