Logo

Profiel

Kennis, ervaring en een diepgeworteld interesse in de binnenvaart. Dat is Riegman & Klaverdijk. Dit dynamische bedrijf dankt haar huidige vooraanstaande positie aan de actieve en persoonlijke benadering van klanten en de intensieve samenwerking met derden.
Riegman & Klaverdijk is gevestigd in Zwijndrecht. In totaal zijn er 24 medewerkers in dienst waaronder registeraccountants, belastingconsulenten en een relatief groot aantal administratieve krachten. Dit laatste is inherent aan de uitgebreide werkzaamheden die Riegman & Klaverdijk voor m.n. de binnenvaartondernemers verricht zoals: het inboeken van facturen, de BTW-aangiftes, het samenstellen van de jaarstukken en het opstellen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschaps-belasting.

De kennis en ervaring van Riegman & Klaverdijk komt vooral tot uitdrukking op het gebied van advisering. De binnenvaart is op een aantal belastinggebieden een echt buitenbeentje. Belastingtechnische adviezen over zaken zoals de waardering of herinvestering van schepen, stakingen van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een B.V., vereisen kennis van de binnenvaart en van de markt. De specialisatie van Riegman & Klaverdijk op het gebied van de binnenvaart is dan ook meer dan welkom.
Naast belastingadvies wordt Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk B.V. vaak betrokken bij bedrijfsbeslissingen van economische aard alsmede het oprichten van vennootschappen en advisering bij samenwerkingsverbanden.

Producten en service


Persoonlijke professionals in accountancy
Riegman & Klaverdijk levert oplossingen op maat. De specifieke situatie en het werkgebied van de cliënt is de leidraad voor het inzetten van specialisten. U krijgt dus de specialist die u verdient, persoonlijk maar altijd professioneel.
Handel, industrie en scheepvaart
De specifieke probleemgebieden waarmee handel, industrie en scheepvaart te maken hebben, spelen zich vaak niet meer binnen de eigen landsgrenzen af. Open grenzen, de euro, import- en exportbeperkingen en heffingen; ondernemers krijgen er volop mee te maken. Maar ook als er sprake is van uitsluitend binnenlandse activiteiten kunnen zich complexe vragen voordoen omtrent onder meer subsidieregelingen en arbeidskosten.Afhankelijk van de vragen die rijzen, kan een accountant, een belastingadviseur of een salarisadministrateur de cliënt de best passende (en voordeligste) antwoorden aanreiken.
Starters en doorstarters
Voor startende ondernemers is het financiële en fiscale landschap waarin ze terechtkomen een waar doolhof. Startende ondernemers worden aangemoedigd via allerlei fiscale voordelen. Die voordelen goed benutten scheelt een 'slok op een borrel'. Riegman & Klaverdijk biedt startende ondernemers op maat gerichte aandacht. De ondernemer bepaalt zelf op welke wijze en met welke intervallen wordt overlegd.
Midden- en kleinbedrijf
Een belangrijk deel van de Nederlandse boterham wordt door hardwerkende ondernemers in het MKB verdiend. Onontbeerlijk daarbij is de accountant die over de schouder van de ondernemer meekijkt. Niet alleen cijfers interpreterend, maar ook initiatieven ontplooiend en verbeteringen aanreikend. Als ondernemend kantoor, wars van bureaucratie, willen wij ondernemen met de ondernemer.
Particulieren
Ook voor particulieren zijn er veel gevallen denkbaar waarbij de inzet van een accountant nuttig en zinvol is en uiteindelijk voordelig uitvalt. Bovendien worden problemen met de fiscus via het inschakelen van een goede accountant voorkomen.
Wij beschikken over specialisten die efficiënt, persoonsgericht en natuurlijk discreet particuliere boekhoudingen verzorgen. En waarschijnlijk incasseert de cliënt een aantal baten die bij hemzelf onopgemerkt waren gebleven. Zo verdient de 'boekhouder' zich nog terug ook, en de cliënt heeft het gemak ervan. Daarnaast kunnen wij de cliënt van persoonlijk advies voorzien omtrent vermogensplanning.

Contact

Riegman & Klaverdijk B.V.

Scheepmakerij 360 (6e etage)
Postbus 257
3330 AG Zwijndrecht
Tel. 078-6256000
Fax 078-6256009
e-mail: info@riegman-klaverdijk.nl
internet: www.riegman-klaverdijk.nl