logo Transafe

Profiel

Transafe is een onafhankelijk bedrijf en verleent diensten aan de maritieme sector, terminals en aanverwante bedrijven in de maritieme industrie. De dienstverlening focust zich op het ontzorgen, supporten en continue verbeteren van processen welke gerelateerd zijn aan Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu, Kwaliteit en Beveiliging. De wettelijke regelgeving en ‘Best practice’ wordt hierbij in ogenschouw genomen. Transafe is een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen financieel belang bij lading dan wel schepen en is hierdoor in staat een open en eerlijke dienstverlening te verschaffen.
De aandacht voor veiligheid, kwaliteit en milieu, hebben Transafe een toonaangevende en specialistische partner in de maritieme wereld gemaakt. Klantbehoefte en klantgerichtheid staan centraal. Op basis hiervan stelt Transafe een productenpakket samen. Dit kan variëren van een enkele inspectie tot een volledige Service Level Agreement (SLA). Onze dienstverlening wordt wereldwijd uitgevoerd en ons internationale netwerk zorgt voor een optimale prijs- en kwaliteitsverhouding.

De multidisciplinaire aanpak van Transafe draagt bij aan een integrale bedrijfsbenadering met de nadruk op veiligheid en kwaliteit. De focus ligt niet op één type regelgeving, maar richt zich op de complete scope van wetgeving en richtlijnen.

Transafe fungeert ook als kenniscentrum. De scheepvaart en landzijde (o.a. terminals) profiteren van een proactieve ondersteuning. Onze ship shore benadering vermindert de foutenkans en bevordert de communicatie tussen schip en wal.

 De Transafe Academy biedt een groot aantal cursussen en trainingen aan. De meeste zijn op basis van een open inschrijving en kunnen ook ‘In Company’ worden verzorgd. Daarnaast kunnen veel trainingen aan boord van een schip worden verzorgd. Alle lessen worden gegeven door ervaren professionals en de cursusgroepen zijn relatief klein (gem. 10 personen). Bij sommige cursussen wordt een officieel examen afgenomen waarvoor Transafe een slagingsgarantie afgeeft.

De onderscheidende kenmerken van Transafe zijn:
 • Onze adviseurs zijn multidisciplinair, dat wil zeggen zowel kennis van ADNR wetgeving als van ARBO wetgeving;
 • Onafhankelijkheid, dat wil zeggen Transafe heeft geen commercieel belang bij lading, bij schepen dan wel bij toeleveranties aan schepen;
 • ISO 9001:2000 gecertificeerd;
 • Één aanspreekpunt (one stop shopping);
 • Vaste abonnementsvormen (één prijs voor alles!!)

Producten en service

Onze specialismen:

 • Veiligheidsadviseur
 • Managementsystemen
 • Arbodienstverlening
 • Opleidingen en trainingen
 • Consultant
 • Alcohol- en drugstesten

Het productenpakket bestaat onder andere uit Safety Management Systems, Document Control Systems, het MIDAS Stability System, Cursussen (Transafe Academy), Service Level Agreements, Audits en Inspecties tot Alcohol- en Drugstesten. De volgende drie business units staan centraal: Terminals, Offshore en Binnenvaart. Voor een overzichtelijke en uitgebreide toelichting gaat u naar: www.transafe.info

Contact

Transafe

Bezoekadres:Langesteijn 116
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 11
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon +31 (0) 78 682 43 00
Fax +31 (0) 78 681 43 29
Email:info@transafe.info

Website:www.transafe.info